BENDRASIS DUOMENŲ APSAUGOS REGLAMENTAS

UAB „Novus LT“ PRIVATUMO POLITIKA

PRANEŠIMO APIE SĄŽININGĄ DUOMENŲ TVARKYMĄ FORMA
1. SĄVOKOS
1.1. Bendrovė – UAB „Novus LT“.
1.2. Forma reiškia šią Pranešimo apie sąžiningą duomenų tvarkymą formą.
1.3. Kitos Pranešime vartojamos sąvokos atitinka Asmens duomenų tvarkymo politikoje, BDAR ir ADTAĮ vartojamas sąvokas.
2. APIMTIS
2.1. Šis pranešimas taikomas visais atvejais, kai atsižvelgiant į Asmens duomenų tvarkymo politikos 8 skyrių, BDAR ir kitus teisės aktus Bendrovė privalo informuoti Duomenų subjektus.
3. PRANEŠIMAS
3.1. Kai iš Duomenų subjekto renkami jo Asmens duomenys, Bendrovė duomenų subjektams pateikia tokį Pranešimą apie sąžiningą duomenų tvarkymą:
Informacija dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo

Ko mums reikia?
UAB „Novus LT“, yra tai, kas laikoma Jūsų mums perduodamų duomenų „Valdytoju”. Mes renkame tik duomenis, Jūsų savanoriškai pateiktus personalo atrankos tikslais. Toks duomenų rinkimas apima vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, el. pašto adresą, telefono numerį, kitus Jūsų savanoriškai gyvenimo aprašyme ir/ar kituose pateikiamuose dokumentuose esančius duomenis.

Ką mes darome su Jūsų duomenimis?
Mums reikia žinoti Jūsų asmens duomenis tam, kad galėtume suteikti Jums galimybę dalyvauti personalo atrankoje. Mes nerinksime iš Jūsų asmens duomenų, kurių mums nereikia Jums teikiant šią paslaugą.
Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas yra ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies a (tvarkymas gavus Jūsų sutikimą, išreikštą pateikiant mums savo duomenis) ir b (tvarkymas siekiant įvykdyti sutartį arba siekiant imtis veiksmų Jūsų kaip duomenų subjekto iniciatyva prieš sudarant sutartį) punktai.
Prie Jūsų duomenų gali būti suteikta prieiga tarnybinių stočių nuomos ir talpinimo paslaugas mums teikiantiems subjektams.
Jūsų duomenys bus pateikti potencialiems darbdaviams.

Kaip ilgai mes saugome Jūsų duomenis?
Mes saugosime Jūsų asmens duomenis 7 metus nuo jų pateikimo dienos arba iki Jūsų pareikalavimo juos ištrinti, o po to jie bus sunaikinti.

Kaip informuosime apie Privatumo politikos pakeitimus?
Mes galime bet kada atnaujinti ar pakeisti šią Privatumo politiką. Tokia atnaujinta ar pakeista Privatumo politika įsigalios nuo jos paskelbimo mūsų Interneto svetainėje. Jums reikėtų kartais patikrinti ją ir įsitikinti, kad Jus tenkina aktuali Privatumo politikos versija.

Kokios yra Jūsų teisės?
Jei bet kuriuo metu Jūs nuspręsite, kad informaciją, kurią mes apie jus tvarkome, yra neteisinga, Jūs galite paprašyti pamatyti šią informaciją arba netgi reikalauti ją ištaisyti ar ištrinti, reikalauti sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų. Jei pageidaujate pasinaudoti savo turimomis teisėmis, galite pateikti mums rašytinės formos prašymą el. paštu info@expertus.lt , tiesiogiai atvykę į Duomenų valdytojo buveinę arba registruotu paštu adresu:

UAB „Novus LT“
Žalioji g. 6a, Juodšiliai, Vilniaus raj., LT-14101
Email.: info@novuslt.com
Tel.: +37061433332 (Dzmitry); +37061433334 (Viktorija)

Jei būsite nepatenkinti mūsų atsakymu ar manote, kad mes tvarkome Jūsų asmens duomenis nesilaikydami teisinių reikalavimų, Jūs galite pateikti skundą Lietuvos Respublikos Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Slapukų naudojimas http://novuslt.com elektroniniame puslapyje

Slapukai

WPML slapukai

_icl_current_language
_icl_current_admin_language
_icl_visitor_lang_js
wpml_browser_redirect_test
wpml_referer_url
wpml_admin_referer_url

Mes naudojame WPML (Word Press Multi Language) įskiepį, kuris internetinėje svetainėje palaiko daugiau, nei vieną kalbą.

YouTube slapukai

PREF
YSC
VISITOR_INFO1_LIVE

Mūsų puslapyje galite rasti animacijas iš mūsų oficialaus YouTube kanalo, įterptas naudojantis padidinto privatumo režimą.

Google Universal Analytics with IP Anonymization

_ga
_gid
_gat_

Šie slapukai naudojami rinkti informaciją apie tai, kaip lankytojai naudojasi mūsų internetine svetaine. Mes naudojame šią informaciją ataskaitų rengimui ir puslapio tobulinimui. Slapukai renka anoniminės formos informaciją, įskaitant svetainės lankytojų ir tinklaraščio lankytojų skaičių, kokiu būdu lankytojai pasiekė internetinę svetainę ir puslapius.

Trečių šalių slapukai, kuriuos naudoja šie tinklapiai:

facebook.com
addthis.com
doubleclick.net
youtube.com
google.com

Jūs galite kontroliuoti slapukų naudojimą, tačiau jei išjungsite slapukus, tai gali apriboti jūsų naudojimąsi tam tikromis funkcijomis mūsų svetainėje.